NV oprichten

€1.350,00
Excl. btw
NV starten / NV oprichten

Voor ondernemers die hun bestaande BV willen omzetten in een NV (naamloze vennootschap), of voor ondernemers die een deel van hun bedrijfsvermogen willen afsplitsen in een VBI (Vrijgestelde Beleggings Instelling). Voorwaarde om van deze interessante fiscale regeling gebruik te maken is dat uw rechtsvorm een NV is ( fonds voro gemene rekening is ook mogelijk) Voordeel voor het opzetten van een NV is verder dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn (aandelen aan toonder) zonder dat deze eerst aangeboden moeten worden aan de overige aandeelhouders. (blokkeringsregeling). Tevens is de NV een volwaardig alternatief voor de BV. De Nv kent echter geen uitkeringstoets zoals deze wel voor de BV geldt (Flex BV wetgeving per 01-10-2012)

Onze dienstverlening bij de opstart van uw BV

Wij verzorgen de complete oprichting van een Nederlandse BV, inclusief:

- fiscale begeleiding bij het oprichten van de NV en uitleg m.b.t. het gebruik van de NV ( loon bestuurders, dividend uit de NV,  voor en nadelen NV, winstbelasting NV e.d.)
- contact met de notaris en aanlevering formulieren
- afwikkeling alle documentatie voor instanties
- inschrijving Kamer van Koophandel ( KvK NV i.o. / BV )
- aanvraag fiscale nummers / BTW nummer bij de Belastingdienst, loonbelastingnummer en aanvragen beschikkingen bij Belastingdienst
- opmaak formulieren voor de aanvraag van een bankrekening voor de NV
- overige diensten die u nodig heeft in onderling overleg.

Oprichtingsduur BV

Oprichtingsduur is afhankelijk van de snelheid van de aanlevering van uw stukken, KvK inschrijving en opening bankrekening / storting minimumkapitaal, maar gemiddeld dient rekening gehouden te worden met 1 tot 2 weken. Na inschrijving bij de Kamer van de Koophandel van de NV in oprichting (meestal binnen 2 dagen), kunt u reeds werkzaamheden verrichten namens de nieuwe NV i.o. Houd er wel rekening mee dat u privé aansprakelijk bent voor de handelingen in deze voorfase.

Doelomschrijving NV

Bovenstaande NV kan onder iedere doelomschrijving opgericht worden, dus als werkmaatschappij, beheer NV of bijvoorbeeld als holdingNBV. Wij adviseren u altijd om de doelomschrijving breed te houden, zodat u in de toekomst ook andere activiteiten via deze NV kunt laten uitvoeren, en geen aanvullende gang naar de notaris noodzakelijk is.

Oprichtingsakte NV

Tijdens de oprichting wordt een oprichtingsakte van de NV opgesteld door de notaris.
Een voorbeeld van een oprichtingsakte is op verzoek beschikbaar. Neem hiervoor contact met ons op.

Kapitaal NV en Flex BV

Het verplichte kapitaal van de NV is 45.000,- euro.

Een verklaring van Justitie is niet meer nodig voor het opstarten van de NV. Voor 1 juli 2011 was een voorwaarde voor de oprichting een een nieuwe NV een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Veiligheid (v.h. Justitie). Deze verklaring is afgeschaft, en vervangen door een permanente vorm van toezicht op rechtspersonen.

Om het gehele traject te kunnen vervullen hebben wij diverse stukken van u nodig.
Een lijst met de benodigde gegevens kunt u bij ons opvragen.

Alle werkzaamheden die te maken hebben met de oprichting en registratie van de nieuwe NV worden u uit handen genomen. Wilt u meer weten, neem dan contact op, of stuur direct een mail naar [email protected].

Voordelen NV en aansprakelijkheid

De afwegingen om te ondernemen via een NV in plaats van bijvoorbeeld een eenmanszaak zijn de volgende:
  • Bescherming van privé-vermogen;
  • Voorkomen van privé-aansprakelijkheid;
  • Professionele uitstraling naar leveranciers en partners;
  • Ondernemen van activiteiten in het buitenland;
  • Hogere winst (verwachting) waardoor de belastingdruk in een eenmanszaak te hoog wordt. De belastingdruk in een eenmanszaak kan oplopen tot maximaal 52%;

Het voorkomen van aansprakelijkheid is via een NV niet altijd te voorkomen. U kunt privé aansprakelijk gesteld worden indien u:
  • Onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd;
  • De belastingen niet meer kunt betalen en dit niet tijdig meldt aan de Belastingdienst;
  • U de BV belast hebt met te zware contracten, terwijl u wist of kon weten dat de BV deze lasten niet zou kunnen dragen;

Winstbelasting NV

Indien u onderneemt met een NV bent u over de winst vennootschapsbelasting verschuldigd.
De tarieven hiervoor zijn:

Bij een winst van 0 - 200.000,- euro is 20% VPB verschuldigd;
Bij een winst vanaf 200.000,- euro is 25% VPB verschuldigd;

Verplicht loon directeur / bestuurder NV

Tevens dient u als u tevens aandeelhouder bent (meer dan 5% aandeelhouder) een bruto salaris te ontvangen uit de NV van minimaal 43.000,- euro (artikel 12a Wet LB). Dit salaris geldt wel indien er fulltime gewerkt wordt voor de NV. Indien u bijvoorbeeld maar 20 uur per week werkzaam bent voor de NV, dan is een halvering van het salaris mogelijk. Het is wel aan te raden dit vooraf met de Belastingdienst kort te sluiten. Indien gewenst kunnen wij dit traject voor u verzorgen. (is opgenomen in ons tarief voor oprichting van de BV)

Indien het in uw branche gebruikelijk is een hoger salaris dan 43.000,- euro bruto te ontvangen, dan geldt wat gebruikelijk is. Stel dat een vergelijkbaar persoon met dezelfde functie en die geen aandeelhouder is een salaris verdiend van 60.000,- euro, dan dient u hetzelfde salaris te ontvangen, en niet de voorgeschreven 43.000,- euro. U dient er verder op te letten dat u niet minder mag verdienen dan uw werknemers.

Belangrijk aandachtspunt zijn verder de premies volksverzekeringen. Wanneer u meer dan 50% van de aandelen/stemrecht heeft in de NV, dan hoeft u geen premie volksverzekeringen af te dragen over uw salaris. Wanneer dit minder is, dan zijn de premies wel verschuldigd. Reden hiervoor is dat wanneer u meer dan 50% van de aandelen/stemrecht heeft er geen gezagsverhouding is met de BV, en u bijvoorbeeld een ontslag of schorsing zelf tegen kunt houden. Bij een minderheidsbelang (minder dan 50%) is dan niet mogelijk, en is er sprake van een gezagsverhouding, en dus afdracht van premies volksverzekeringen.

Dividend NV

Buiten het salaris kunt u ook dividend ontvangen van de NV.
De NV is inhoudingsplichtige voor de dividendbelasting, en deze bedraagt 15% over het uitgekeerde dividend. De aangifte dividendbelasting treft u aan op de website van de Belastingdienst.  Bij de aangifte Inkomstenbelasting dient u in Box 2 het dividend tevens aan te geven, en hier dient u dan de resterende 10% te betalen. Per saldo betaalt u over het dividend 25% belasting, bestaande uit 15% voorheffing (dividendbelasting) en 10% Inkomstenbelasting.

Wilt u meer weten, neem dan contact op, of stuur direct een email aan [email protected].
De all-in kosten voor de oprichting van een NV inclusief all-in begeleiding bedragen 1.250,- euro excl. 19% BTW.

Overname NV / NV kopen

Het overnemen van een NV, of kopen van een NV raden wij af, aangezien nooit 100% zekerheid door de verkoper gegeven kan worden over de status van de NV.

Wellicht ten overvloede vermelden we dat we geen bestaande NV's aanbieden, aangezien dit op basis van de Wet Toezicht Trustkantoren enkel toegewezen is aan geregistreerde trustkantoren.

Voor aanvullende informatie, zie onze website www.vanlieradvies.nl
Geen specificaties gevonden...
Geen reviews gevonden...
NV oprichten (1) | opstarten NV (1)
Toevoegen »
Gebruik komma's om tags te scheiden.
Gerelateerde producten
Flex BV oprichten
BV oprichten via belastingadviseur (oprichten BV inclusief notariskosten). Snel en vakkundig opstarten van een BV met OB, LB en VPB nummer en vaststellen DGA salaris bij opstarten BV. Gratis E-book Flex BV oprichten!
Meer info » €599,00
BV oprichten
BV oprichten met volledige begeleiding fiscalist (599,- incl notariskosten). BTW nummer en bankrekening wordt voor u aangevraagd,. Incl. aanlevering diverse voorbeeld contracten voor uw onderneming.
Meer info » €599,00
var langurl = document.URL.replace('://','').split('/')[1]; var bb_ct_clientName = 'Companywebshop'; if(langurl != 'nl') bb_ct_clientName = 'nvt'; var bb_ct_checkThirdPartyCookie = 'COOKIELAW'; var bb_ct_checkThirdPartyCookieDiv = 'wsa-cookielaw'; try { window.addEventListener('load', CheckBBOptInCookie, false); } catch (e) { window.attachEvent('onload', CheckBBOptInCookie); }