Privacy Policy

Privacybeleid

Dit privacybeleid zet de stappen uiteen die we nemen om te waarborgen dat alle informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt voor de doelen waarvoor deze informatie is verstrekt.

Persoonlijke informatie
De enige informatie die we verzamelen is de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt wanneer u zich bij ons registreert of wanneer u met ons communiceert via onze website. We zullen te allen tijde, op uw verzoek, een overzicht van alle persoonlijke informatie die we over u hebben, aan u verstrekken.

Onze website slaat persoonlijke informatie niet automatisch op, maar registreert alleen het Internet-protocoladres van de gebruiker, dat automatisch wordt herkend door de webserver die dan webpagina’s aan uw computer overdraagt. Als u een verbinding heeft met het internet zult u een internet-protocoladres hebben dat er ongeveer zo kan uitzien: 197.188.58.9. Het kan zijn dat we cookies gebruiken voor het verzamelen van technische informatie voor statistische doeleinden van niet-persoonlijke aard, waardoor u echter niet geïdentificeerd kunt worden.
Deze informatie dient alleen voor de systeemadministratie, en om ons te helpen bezoekers op onze website te volgen zodat we onze website kunnen aanpassen aan de behoeften van onze gebruikers (bijvoorbeeld door uit te zoeken welke gedeelten van de website het populairst zijn voor herhalingsbezoeken).
Een cookie is een bericht dat door een webserver aan een webbrowser wordt gegeven, en die het aan een systeem van een website mogelijk maakt om gebruikers te herkennen. Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt om een computer van een gebruiker te identificeren om bezoekpatronen op de website te registreren. Onze cookies verzamelen geen informatie die personen identificeert.

Als u geen cookies wilt accepteren, zult u deze vaak kunnen uitschakelen door uw browser-instellingen te veranderen. Het "help"-gedeelte op de werkbalk op de meeste browsers zal u in dit opzicht verdere informatie geven.

Doelen waarvoor persoonlijke informatie gebruikt kan worden

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt zal alleen voor de volgende doelen worden gebruikt:
  • Om u informatie, producten of diensten aan te bieden zoals deze door u zijn aangevraagd;
  • Om u op de hoogte te brengen van producten en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn, of voor andere marketingdoeleinden;
  • Voor interne onderzoeken;
  • Om de inhoud van de website te verbeteren;
  • Om de inhoud en/of layout van de website af te stemmen op de wensen van elke individuele gebruiker;
  • Om gebruikers op de hoogte te brengen van updates van de website;
  • Om statistieken over onze gebruikers en hun voorkeuren te verzamelen en openbaar te maken. Deze statistieken zijn echter anoniem en identificeren geen individuele gebruikers. We kunnen van tijd tot tijd deze niet-identificerende statistische informatie aan derden beschikbaar stellen voor marketingdoeleinden.
  • Voor alle andere doelen die uiteen zijn gezet in de van toepassing zijnde voorwaarden op de website.
Kennisgeving
Behalve zoals vermeld in paragraaf 2 hierboven, zullen we geen van uw persoonlijke gegevens aan derden, zonder uw toestemming, waarvan wordt aangenomen dat deze is gegeven in de hieronder gegeven gevallen, tenzij u anders heeft aangegeven.

Veranderingen in ons privacybeleid
Wanneer we besluiten om ons privacybeleid wijzigen zullen we de wijzigingen hier plaatsen. Als we echter belangrijke veranderingen aanbrengen in de wijze waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken zullen we uw toestemming vragen alvorens dit te doen.
var langurl = document.URL.replace('://','').split('/')[1]; var bb_ct_clientName = 'Companywebshop'; if(langurl != 'nl') bb_ct_clientName = 'nvt'; var bb_ct_checkThirdPartyCookie = 'COOKIELAW'; var bb_ct_checkThirdPartyCookieDiv = 'wsa-cookielaw'; try { window.addEventListener('load', CheckBBOptInCookie, false); } catch (e) { window.attachEvent('onload', CheckBBOptInCookie); }