Belgische BVBA complete oprichting

€1.695,00
Excl. btw

BVBA oprichten in België

 

Indien u wilt gaan ondernemen in België is de oprichting van een BVBA een logische stap.

Door een wetswijziging in België heet de BVBA voortaan ook BV, dus bij oprichting dient u rekening te houden dat de naam gelijk kan zijn aan uw Nederlandse BV.

Wij verrichten de complete verzorging van de oprichting van een Belgische BVBA inclusief:

- Fiscale begeleiding bij de oprichting
- Contact met notaris in België en betaling notariskosten door ons kantoor
- Opstellen financieel plan (noodzakelijk voor oprichting in België)- Inschrijving in registers in België
- Aanvraag fiscale nummers
- Ondersteuning bij domicilie in België
- Ondersteuning bij boekhouding / administratie en fiscale zaken in België door lokale accountant

De oprichtingsduur bedraagt ongeveer 2 weken, inclusief de opening van een bankrekening.

Indien u het oprichtingstraject wilt opstarten verzoek ik u het online formulier in te vullen, we zullen u dan z.s.m. de concept stukken ter controle doorzenden.

Indien u activiteiten wilt verrichten in België is een BVBA de meest voor de hand liggende keuze als rechtsvorm. De oprichting gaat via een Belgische notaris, en het minimumkapitaal was vroeger 18.550,- euro te bedragen. U kunt door de recente wetswijziging zelf het kapitaal bepalen, mits afdoende voor de uitvoering van de activiteiten van de BVBA. De meeste partijen richten op met een kapitaal van rond de 5.000,- euro. Uiteraard kunt u hiervan afwijken. Bij vragen hierover, graag contact opnemen.

U dient er verder rekening mee te houden dat bij verhoging van het kapitaal er bij oprichting minimaal 1/5 deel gestort dient te worden. Dus bij een kapitaal van 100.000,- euro dient 20.000,- euro gestort te worden.

Belastingdruk voor rechtspersonen in België


Het tarief van de vennootschapsbelasting is vastgesteld op 33 %. (met crisisbijdrage 33,99 %). Wanneer het belastbare inkomen (winst) niet meer dan 322.500 euro bedraagt, wordt de belasting evenwel als volgt vastgesteld:

• van 0 tot 25.000 euro:                        24,98 %;
• van 25000 euro tot 90.000 euro:        31,93 %;
• van 90.000 euro tot 322.500 euro:     35,54 %;
• 322.500 euro en meer:                        33,99 %;

Om van het verminderde tarief gebruik te kunnen maken (lager dan 33%), moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De dividenden die de vennootschap uitkeert, mogen niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk; (dus als het gestorte kapitaal 18.550,- is, kan maximaal 2.411,- dividend uitgekeerd worden)
  • financiële vennootschappen die deelnemingen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 % zijn uitgezonderd van het lage tarief;
  • De onderneming moet aan minstens een van zijn bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk van minimaal 36.000 euro . Als het belastbaar inkomen van de onderneming lager is dan 36.000 euro, moet de onderneming minstens aan een van de bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen die niet lager is dan het belastbaar inkomen.
  • De onderneming mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort.
  • De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen mogen niet voor de helft of meer in het bezit zijn van andere vennootschappen. Dus meer dan de helft moet in et bezit zijn van natuurlijke personen.


Indien u een dochtervennootschap in België heeft, en het merendeel van de activiteiten vindt plaats in bijvoorbeeld Nederland of een ander land, kan de winst in België tot een minimum beperkt worden. Dit moet wel op zakelijke gronden plaatsvinden, en staat bekend onder de term "Transfer Pricing". Indien u hier meer over wilt weten, neem dan contact met ons op.

België kent bij een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon een "roerende voorheffing" (dividendbelasting) van 15%. Indien een BVBA dividend uitkeert aan een Europese vennootschap (bijvoorbeeld een Nederlandse BV die de aandelen van de BVBA houdt) die minimaal 25% van de aandelen bezit, is er geen sprake van voorheffing, aangezien dit tegen 0% belasting gaat o.b.v. de Europese Moeder-Dochter Richtlijn.


BTW tarieven Belgie

 


De tarieven voor de BTW in België zijn als volgt:

  • 6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter (bijvoorbeeld: levensnoodzakelijke producten, personenvervoer, landbouwdiensten)
  • 12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn (bijvoorbeeld: kolen, margarine, abonnement voor betaaltelevisie)
  • 21 % voor alle andere handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten


Mocht u vragen hebben over de toepasbaarheid van de BVBA in uw situatie neem dan contact met ons op.

Geen specificaties gevonden...
Geen reviews gevonden...
var langurl = document.URL.replace('://','').split('/')[1]; var bb_ct_clientName = 'Companywebshop'; if(langurl != 'nl') bb_ct_clientName = 'nvt'; var bb_ct_checkThirdPartyCookie = 'COOKIELAW'; var bb_ct_checkThirdPartyCookieDiv = 'wsa-cookielaw'; try { window.addEventListener('load', CheckBBOptInCookie, false); } catch (e) { window.attachEvent('onload', CheckBBOptInCookie); }