Belastingcontroles advisering en ondersteuning

€125,00
Excl. btw

Belastingcontrole

 


De Belastingdienst in Nederland kan een belastingcontrole - audit aanvragen voor meerdere belastingen. In de meeste gevallen zullen ze in een korte periode één specifiek belastinggebied controleren en van daaruit uitbreiden. Btw-controles komen het meest voor.

 

BTW controle

 

BTW controles controleren de hoogte van de aangegeven omzet en de hierover verschuldigde omzetbelasting ten opzichte van de ingezonden BTW aangiften. Tevens worden de EU transacties gecontroleerd, zowel EU omzet als EU aankopen, om te beoordelen of er terecht geen omzetbelasting berekend is op deze transacties. Belangrijk controlemiddel hiervoor zijn de goederenbewegingen, en transportdocumenten zoals CMR's. Tenslotte word de geclaimde BTW voorbelasting gecontroleerd, dit is de BTW die aan u w onderneming in rekening is gebracht door leveranciers. Met name de zakelijkheid van de facturen wordt onderzocht, en of de BTW terecht in mindering is gebracht. Oftewel zijn de facturen zakelijk, of hebben ze een privé karakter.

 

VPB controle


Controles van de vennootschapsbelasting controleren de hoogte van de winst van een bedrijf en kunnen discussies over kosten en hoogte van de omzet veroorzaken. Ook rentekosten en leningen aan gelieerde bedrijven kunnen een trigger punt zijn in de discussie. De toets of kosten een zakelijk karakter hebben en terecht in mindering zijn gebracht op de bedrijfswinst is een belangrijk onderdeel van deze controle.

De loonbelasting wordt getoetst aan de hand van de loonadministratie. Aangezien de loonbelasting maandelijks aan de Belastingdienst wordt gerapporteerd vind vaak overleg met de Belastingdienst plaats gedurende het jaar bij fouten of afwijkingen van de administratie.

 

Substance controle, waar is de plaats van feitelijke leiding van de onderneming?

 

Belangrijk discussiepunt bij bedrijven die over de Nederlandse grens actief zijn, is vaak de plaats waar de activiteiten van de onderneming aangestuurd worden.
De plaats van effectief management en de activiteiten van een bedrijf zal fiscale gevolgen hebben in het land waar deze activiteiten plaatsvinden. Deze substantie discussie is een zeer belangrijk onderdeel van de belastingcontrole in internationale omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld de locatie van de daadwerkelijke bestuurder van groot belang, de locatie van het kantoor, de plaats van de boekhouding, wie de bankrekeningen beheert, degene dei de contracten tekent e.d. belangrijke aanwijzingen waar een onderneming gevestigd is. Dit zijn zeer specifieke en feitelijke discussies waarbij u over de juiste documentatie moet beschikken.

 

Dienstverlening bij belastingcontroles

 

Wij kunnen u helpen wanneer een audit zal worden uitgevoerd bij uw Nederlandse bedrijf. Wij voeren de volgende diensten uit:

 

  1. Communicatie met de belastingdienst
  2. Wij regelen de afspraken met de inspecteurs en organiseren de audits
  3. Wij ondersteunen u bij het presenteren van de juiste feiten en cijfers aan de Belastingdienst
  4. Wij maken bezwaar tegen de beslissingen van de Belastingdienst wanneer deze niet op de juiste feiten zijn gebaseerd
  5. Wij zullen namens u onderhandelen met de Belastingdienst om de best mogelijke uitkomst te verkrijgen
  6. Wij zullen u adviseren en begeleiden in dit proces

 


Neem vrijblijvend contact met ons op voor vragen over de belastingcontrole of een second opinion over een daadwerkelijk auditrapport. Het eerste consult en advies hoe verder te gaan kan worden aangeboden voor een vast tarief van 125, - euro excl. BTW. U kunt daarna vrijblijvend bepalen hoe u verder wenst te gaan met de controle.

Neem contact met ons op voor verdere vragen.


 

Geen specificaties gevonden...
Geen reviews gevonden...
var langurl = document.URL.replace('://','').split('/')[1]; var bb_ct_clientName = 'Companywebshop'; if(langurl != 'nl') bb_ct_clientName = 'nvt'; var bb_ct_checkThirdPartyCookie = 'COOKIELAW'; var bb_ct_checkThirdPartyCookieDiv = 'wsa-cookielaw'; try { window.addEventListener('load', CheckBBOptInCookie, false); } catch (e) { window.attachEvent('onload', CheckBBOptInCookie); }